14 thoughts on “Vườn hoa Sứ, anh Hà Gò Công Tây Tiền Giang

  1. Thấy sứ thì thích lắm luôn, nhưng người ta trồngchuyên nghiệp thì dể, còn mình tay mơ thấy thích mua về trồng lạng qoạng,là nó thối hết,may lắm nó sống được thì củng èo uột thấy bất mảng, dòm muốn nhổ qoăng đi cho đởm chướng mắt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *