8 thoughts on “Tư vấn luật: Nồng độ cồn trong máu và mức xử phạt (Ford Ecosport)

  1. Mặc dù clip mô phỏng lỗi vi phạm giao thông là chính nhưng cũng phản ánh hết sức chân thật cuộc sống. Không có cô nào vui khi người yêu mình dắt đi nhậu với lũ bạn cả :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *