42 thoughts on “Thăm nhà anh 4 vợ và 3 vợ đã đi du lịch. Nguyễn Tất Thắng

  1. Người mong sống không có đã là không ở được hay sao ý nieu thế thì ah bảo họ ăn đã sống đi xl ah vì đã nói thế e không có ý gì đâu 😂😂

  2. Nghe nhac dan toc va canh don so moc mac cua dan toc ,minh Thay buon nao long, trong Luc minh dang song o Australia sung suong day du ,minh thuong ma khoc hu hu ne

  3. Tội nghiệp quá, họ sống như thế này là miếng mồi ngon cho bệnh tật và tội phạm xã hội. Thắng và các bạn chắc ngao du vùng này rành lắm hả? Sao không lập 1 nhóm thiện nguyện giúp đỡ người dân tộc?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *