Cảnh sát Nhật học tiếng Việt để chống tội phạm người Việt

Công nghệVTC Now | Được biết để hỗ trợ công việc tốt hơn, cảnh sát Nhật bắt đầu học cả tiếng Việt ngoài tiếng Anh và tiếng Trung khi mà tỷ lệ tội phạm là người Việt bắt đầu tăng mạnh.

Nguồn: https://welovedesignaward.com/

Xem thêm bài viết khác: https://welovedesignaward.com/category/cong-nghe/

20 thoughts on “Cảnh sát Nhật học tiếng Việt để chống tội phạm người Việt

  1. Thích thì thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu! Chẳng qua mấy cha, mấy má không muốn đống thuế. Muốn ăn nhiều. Tội nhất những người sống tốt bị ghét lây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *