Vlog 16: Công nghệ và Cuộc sống :)

Công nghệCông nghệ, công nghệ everywhere =))))

Cảm ơn các Homies đã giúp đỡ mình thực hiện video này:

Thắng rùa, Mr.Tùng Sơn, Quân Tiều, Jv, Lamvietanh

và Quang Anh, mặc dù ko xuất hiện trong clip này =)))

Royalty Free Music by

Sound Effects by

Background song: Turning Cod ✪ Nhấn vào đây để biết điều thần kì:
➥ Follow me:
» f:
» ins:
» fp:

#huyme

Nguồn: https://welovedesignaward.com/

Xem thêm bài viết khác: https://welovedesignaward.com/category/cong-nghe/

23 thoughts on “Vlog 16: Công nghệ và Cuộc sống :)

  1. Kwwkwkkwkwwolwlwowoowkekeorkrkdkdkkfkfdkdkskfof,d,r,đồ,đố,s,s,clcldos,d,lý.aldld,d,SÓ,c,cố,d,đó le,đi,ép,d,dlle,đó,s,,đồ,x,f,f,d,d skfdkdke,ò,e,d.dô,d,xksdkfkfosokekefkf,s,lèodle,,đlwplrrlpr,e,EDP SOS,le,e,SÓ,e,d,dlels,lsprovn,rlreskskeos,,SÓ le,đỏ,ép.d.d.đồekdssodssod,klls,slwoskeekwkkwwpwpqqlLlLslsksLwwlpdkdkspdkđxksô,đi.Zlofd,s,đo,,đòi,sZ,đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *