25 thoughts on “Tập 1 : câu lươn khủng.kết quả thật bất ngờ

  1. A ơi a làm video như vậy a đi câu lương khủng a lấy cái bọc ba lớn a đựng con lương khủng đc ko a 🤣🤣 có cái gì lành lặng hơn để đựng ko để còn mà đem về thịt nhậu chứ đi uổng lắm kkk

  2. bác câu hay đấy nhưng chưa chuyên nghiệp câu se ở miệng hang thôi ko cần cho xâu vào trong vì kéo dễ vướng hoặc mất thời gian

  3. Góp y với anh là khi nào gặp mấy con to như con cuối. Anh kéo lên anh lấy tay búng vào sợi dậy. Lươn nó đau nó sẽ không quấn nữa. Dễ kéo lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *