31 thoughts on “Oil pastel drawing | Cách vẽ phong cảnh bằng màu sáp dầu 07

  1. Đẹp cơ mà cái phần nền trời ở trên cùng í, bạn dùng giấy chà nhẹ như cs nền ở dưới í, cho màu xanh vs tím hòa lại vs nhau, các mà trông đều nhau hơn đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *