22 thoughts on “Những cây cảnh bonsai đẹp ở triển lãm /beautiful bonsai trees

  1. Phong cách làm cây của Bình Định rất đẹp. Đa dạng về chủng loại cây. Sát với phong cách bonsai của thế giới , không bị giới hạn trong sanh si 👍👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *