19 thoughts on “Cần Thủ “ Thanh Xe Tải” làm Mồi Câu Thi Đấu

  1. Đến đâu cũng xả túi li lông rác vương vãi lung tung. Bắt đc con cá phá hoại môi trường.mồi hoá chất chỉ người ngửi thấy thôi. Nghe bọn bán đồ câu toàn nói hay như đài bảo cắn lắm cắn vừa. Thả xuống hỏng hết nguồn nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *