5 thoughts on “Xem người Sapa dọn dẹp băng tuyết | VTC

  1. Ui thích ghê ta ! Cảnh đẹp nhìn như hàn quốc . Tui dân miền nam thèm 1 lần được ra bắc coi tuyết rơi ! Hix hổng biết bao giờ ra coi được đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *