19 thoughts on “Trường Giang Thánh troll và các pha chặt chém khó đỡ Phần 3 VLINPLUS

  1. A giang-! E hỏi a-! Nếu con gà mấy tháng nó chịu mái r-! Còn e mười mấy năm nay, mà s e chịu mái mà máy k chịu e ta-! 😆😆

  2. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😃😂😂😂😂😂😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *