Những địa danh, địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Giang – Kinh Bắc. Kí sự Tây yên tử BGTV

Du LịchNhằm từng bước khôi phục, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh khu vực Tây Yên Tử, gắn với phát triển du lịch bền vững, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, UBND tỉnh Bắc Giang đã triển khai quy hoạch, xây dựng Khu văn hóa tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử từ năm 2014.

Qua hơn 03 năm triển khai xây dựng Khu văn hóa tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, và sự đóng góp của tổ chức, cá nhân, các hạng mục công trình chính như chùa Hạ, chùa Thượng, khu Quảng trường cơ bản hoàn thành. Đồng thời, tuyến đường tỉnh 293 (đường Tây Yên Tử), các tuyến đường dẫn đến khu trung tâm văn hóa tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến với Khu văn hóa tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử.

Để từng bước hoàn thiện Khu văn hóa tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng 3 sản phẩm du lịch đặc trưng là văn hóa- tâm linh, lịch sử- văn hóa, sinh thái- nghỉ dưỡng theo tinh thần Nghị quyết số 44-NQ/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016- 2020.

Nguồn: https://welovedesignaward.com/

Xem thêm bài viết khác: https://welovedesignaward.com/category/du-lich/

1 thought on “Những địa danh, địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Giang – Kinh Bắc. Kí sự Tây yên tử BGTV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *