29 thoughts on “Mồi câu cá Hùng Vương dưới góc nhìn của các cần thủ.

  1. mồi hùng vương công nhận câu chép tuyệt vời.với mọi ng k bt sao .từ khi mua mồi hùng vương thử cả 3 buổi chưa móm bao h…lần nào đi cũng dc 5 đến 7 chép .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *