Khá BảnH | bóc phốt em trai Phạm Tuấn đi chơi gái

Thể Thao#Khá_Bảnh #Ngô_Bá_Khá
❖Mr: – Ngô Bá Khá (Khá BảnH ) 1993 .
❖Đ/C: – TX Từ Sơn – TP Bắc Ninh .
✅lẼ đỜi Là – SốNg Phải đẸp !
✅sỐNg vỚi BảN LĩnH ThậT Sự cỦa ChínH MìnH !
✅Sẽ Luôn Luôn Khắc Sâu Ko Bao Giờ Quên !
✅BưỚc đưỜng BảnH đI_ChiếC GưƠng ChiẾu SáNg 2 Từ “|| QUÂN-TỬ ||” !

Nguồn: https://welovedesignaward.com/

Xem thêm bài viết khác: https://welovedesignaward.com/category/the-thao/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *