46 thoughts on “[J4F] [BTS challenge #3] Thử thách nhịn cười =))

  1. Lúc đầu nhịn được òi mà tới khúc Anh Kim biển muối ăn mì là cười như chưa từng được cười mà phải công nhận màu tóc của Jin rất hợp với mì anh ăn🤣😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *