33 thoughts on “Hoa Hồng Trên Trái – Tập 17 (PREVIEW) Diễn Biến Chính

  1. Cái giá pải trả của thằng thái thui có vk con tử tế ko bít quý trọng nên mới gặp con trà ngưu tầm ngưu mã tầm mã 1 lũ mèo mả gà đồng vs nhau nên nhanh chán nhau thui loại đàn ôg lăng nhăng , gi a trưởng , vũ phu nên đáng bị như vậy đấy là luật nhân quả cho những thằng ko coi gđ ra gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *