40 thoughts on “Cắm câu Ếch : mồi chết (Plug the frog)

  1. A ơi cho em ? Mình lấy mồi ốc dùng câu có cần phải gâm thuốc mà mình chế không hay cư' vậy cắm rồi vẩy thuốc chỗ cắm là dk ag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *