2 thoughts on “VOA Đài tiếng nói Hoa Kỳ 28/12, Tin tức Việt Nam 28/12/2019

  1. Chỉ vì người dân muốn ông Trọng chết để mưu cầu một Vietnam tốt đẹp hơn vì vậy mà người dân vào Google tìm kiếm tin tức về sức khỏe của ông ta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *