tuyệt chiêu câu ếch trên đám bào quan

Câu Cátuyệt chiêu câu ếch trên đám bào quan anh thanh đi câu ếch
cùng với mấy ngưới bạn trông cánh đồng quan và câu được ếch ngon
ròi đem đi kho xã ơt ngon tiệt vời ếch câu bằng mòi óc thấy cũng nhại
dử vậy các bạn xem thấy hây nhớ đăng ký kênh dùm xin cảm ơn nhiều

Nguồn: https://welovedesignaward.com/

Xem thêm bài viết khác: https://welovedesignaward.com/category/cau-ca/

4 thoughts on “tuyệt chiêu câu ếch trên đám bào quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *