44 thoughts on “Lên núi câu lươn | Nhịp Sống Tây Bắc

  1. mình thấy các bạn chửi là câu ngu này nọ. nhưng vô thực tế mới biết được các bạn ạ. có khi các bạn đi câu cũng ko câu đc đâu. các bác là người làm nông tiếp xúc đi câu nhiều rồi ngta sẽ biết cách thôi. đừng chửi ngta nv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *