27 thoughts on “Du Lịch SAPA – SAPA 2019 – SAPA FlyCam

  1. Đẹp dã man vậy trời… muốn 1 lần được đến đây. Hồi còn học tiểu học, thấy mấy cái cây cọ nước, vòng quay ở suối nhìn thích lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *