32 thoughts on “Cá lau kính NƯỚNG chấm muối ớt

  1. Thằng nhà nước mắt dậy khốn nạn nào đã cấm nuôi cá lau kính để bán, ông nội tao nuôi cá để bán lấy tiền kiếm sống lại bị phạt 2 triệu, 10 nghìn còn ko có nói chi là 2 triệu, đồ nhà nước chó điên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *