యేసు క్రీస్తు ఎవరి కోసం పుట్టాడు?|| Srinivas Sapa. 9397939739.

Du Lịch#సంఘమేశ్వర్ లో క్రిస్మస్ వేడుక లో 25.12.2019.
సబ్స్క్రయిబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్, షేర్ అండ్ లైక్, కామెంట్.
Srinivas Sapa. 9397939739.

Nguồn: https://welovedesignaward.com/

Xem thêm bài viết khác: https://welovedesignaward.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *