22 thoughts on “Nhà anh 4 vợ và 3 vợ đã đi du lịch Tập 32. Nguyễn Tất Thắng

  1. nta đc mời đến ăn tân gia mà thằng báo đến điểm danh đúng là ông chứ khu khờ nghe thằng nói ko tế nhịn nổi cười mời tấn gia mà trả có tiền hi hi thắng ko lên thì sao nhỉ

  2. Buồn cho lòng tốt mọi người đặt sai chỗ, giống như bị lợi dụng đó. Rất nhiều gd, nhiều người cần đc giúp đỡ chỉ bằng một phần của ô Chu là họ mừng rồi. Th và mjH làm càng ngày càng sai rồi đó

  3. Tôi theo giỏi từ đầu đến cuối. ô Chu này ko thật thà đâu. Càng ngày càng quá đáng rồi. Cháy nhà loi mặt chuột rồi. Để rồi xem. A Thang càng ngày càng mắc bẫy rồi đó. Giúp vậy thì a đi giúp đc nhiều người hơn. Càng xem càng mất ý nghĩa tình người. Khán giả đang lên án ô Chu đó ko sai đâu

  4. Chứ dã gọi điện báo cho 3 vợ di du lịch biết dể về ăn nhà mới chưa vậy nghe nói 3 vợ di du lịch tận Hàn Quâc lận mà còn phải mua vé máy bay nữa nên báo sớm hơn 1 tuần về mới kịp ăn nhà mơi chứ

  5. chưa thấy ai cảm ơn chú huỳnh tấn đức. theo cháu thì chú vừa có đức và có tâm. nhiêu người có tấm lòng như chú bà con đỡ được phần nào đó và ấm cái tình. đấy là ý kiến của cháu. nhiều người có tiền nhưng không chắc có tâm hay có đức như chú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *