6 thoughts on “Nguyễn Quang Hoà 31072019:DẪN ĐỘ 380 TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO, GÂY ÁN Ở HẢI PHÒNG, VIỆT NAM

  1. Dự luật dẫn độ mà nhà cầm quyền Bắc Kinh đề ra ở HongKong và việc dẫn độ 380 tội phạm người Trung Quốc đã phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam về Trung Quốc có gì liên quan ???

  2. 96 triệu dân Việt Nam ngủ yên hay sao mà im lìm vậy !!!! ????? Duy nhất còn một người thức để lên tiếng ; Cảm ơn Ngài rất nhiều và chúc Ngài thật nhiều sức khoẻ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *