HÀI KỊCH : Một Điều Để Nhớ – Quang Minh, Hồng Đào, Jonathan & Tố Loan | ASIA 59

Giải TríHÀI KỊCH : Một Điều Để Nhớ – Quang Minh, Hồng Đào, Jonathan & Tố Loan

Check back every other WEDNESDAY for a new [asia HÀI KỊCH] !
Let us know your favorite hài kịch and you’ll see it up on [asia HÀI KỊCH] soon!

SHOP :
VIMEO :
FACEBOOK :

Nguồn: https://welovedesignaward.com/

Xem thêm bài viết khác: https://welovedesignaward.com/category/giai-tri/

27 thoughts on “HÀI KỊCH : Một Điều Để Nhớ – Quang Minh, Hồng Đào, Jonathan & Tố Loan | ASIA 59

  1. http://huongduongtxd.com/internet_links.html (Việt-Anh-Pháp) Tất cả Công dân VN hãy chung tay BẢO VỆ lấy CHỦ QUYỀN “ .S: ” = .S + : = “Việt Nam – ngoài Phú quốc – bao gồm cả Hoàng sa và Trường sa nữa” của toàn dân ta. “SÔNG NÚI NƯỚC NAM VUA NAM Ở! RÕ RÀNG ĐỊNH PHÂN TẠI SÁCH TRỜI! CAN CHI GIẶC LÁO SANG LẤN CƯỚP?!? BAY SẼ BỊ ĐÁNH THUA NHỪ TỬ!!!”

  2. Đất nước tôi- TH.SBTN https://youtu.be/LAl1heqn45I
    Hãy nói “KHÔNG!!!” Hãy THỨC TỈNH trước THẢM HOẠ MẤT NƯỚC. Cho dù chỉ cho thuê MỘT TẤC BIỂN, hay dù chỉ MỘT TẤC ĐẤT, trong thời hạn dù chỉ MỘT GIÂY, cũng hãy nói “KHÔNG!!!” Chấm hết!! Nhất định KHÔNG đàm phán!! Nay, khi hiện tình ĐẤT MẸ VN đang HẤP HỐI, tất cả con cháu Lạc Hồng, hãy ĐỒNG LÒNG và hãy NỐI VÒNG TAY LỚN, cứu lấy ĐẤT MẸ cho CON CHÁU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *