12 thoughts on “Bình Minh những pha bóng đẹp mắt bóng chuyền độ

  1. Haizzz mình công cũng không thua ai có lẻ hơn chú này.. nhưng phong độ không giữ được phải lo chuyện gia đình bỏ lâu phát tướng.. một thời đam mê.. tiếc nuối , 😔😔😔 bóng chuyền bây giờ chỉ còn nằm trong tim ☺️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *