17 thoughts on “Những hình ảnh đặc sắc phim Hoa hồng trên ngực trái tập 23

  1. Nó bán là đúng rồi đm đất nhà giờ là của nó bán là quyền nó con mụ già mẹ đéo gì loại mẹ đấy cho mụ đi ăn mày cho biết thân biết phận đm thằng đạo diễn biên tập cả êkip làm phim xây dựng nhân vật mẹ đẻ thật là vãi lồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *