25 thoughts on “Câu lươn suối #19 Kiếm mồi xem đá bóng, ai ngờ gặp toàn của hiếm..

  1. Con cá đó mình hay gọi là cá nhét.mà con đó to ghê bạn.đoạn đầu video có nhạc của ai đó hát bạn cẩn thận không nếu ai đó không thích bạn họ sẽ kiếm lý do tố cáo bản quyền á bạn.mình chỉ góp ý chứ không phải mình làm lanh hay gì đau bạn.chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *