30 thoughts on “Cắm Câu Ếch Mồi Nầy Vào Mùa Nước Lên Dính Rở Mỗi Tay tập 18

  1. Lần đầu tiên mình mới biết cắm câu ếch công phu như vậy đó. Trông khi chờ đợi được bạn đưa đi tham quan ao sen vườn ổi thật là thích ghê vậy đó. Bạn giỏi thật cấm câu ếch dính nhiều ghê .ếch mập quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *