18 thoughts on “Yoga bầu – Bài tập dành cho mẹ 3 tháng cuối thai kì

  1. Đang bầu lần 2, được 28 tuần. Mong là áp dụng btap này mẹ con sẽ vượt cạn thành công. Chúc mọi ng thai kì khỏe mạnh, và sinh bé mau mắn, khỏe mạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *