25 thoughts on “Xu hướng phát triển công nghệ quân sự tương lai

  1. Vũ khí quá hiện đại sẽ làm cho con người xử dụng nó mất hết nhân tính…. Từ nguyên nhân này là cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu…. Mục tiêu chính là giết người… A Đi Đà Phật ….

  2. Hay nhỉ người Việt nam cũng thông minh lắm chứ nếu không bị bọn tham quan cây chức cây quyền ganh ghét người tài thì Việt nam cũng được chút chút

  3. Tiến hoá là phải cạnh tranh. Con người hơn những con khắc là cách sử dụng công cụ. Và chúng ta những chủng tộc khắc nhau những dân tộc khắc nhau cũng muốn hơn thua. Chính xác mà nói là phát triển. Tôi phát triển thì sẽ đứng trên đầu ông. Tôi quyết định tấc cả ông chịu không. Chiến tranh là tất yếu. Những dân tộc không muốn chiến tranh thì sẽ đi vào dòng lịch sử. Đó là tham vọng của loài người.
    Không quốc gia nào có thể thống nhất thế giới. Tiền đâu mà nuôi mấy thằng ngu đã nghèo còn ngồi núi nay trông núi nọ.

  4. Cái đầu óc của con người, là ko giới hạn. Con người lao tâm khổ tứ, ngày đêm nghiên cứu, sáng chế vũ khí hiện đại, mục đích là để, đi chiến tranh và diết người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *