5 thoughts on “Purple Flamboyant in Dalat – Hoa Phượng Tím Đà Lạt

  1. Lần đầu tôi mới biết được có hoa Phượng tím tuyệt đẹp như thế này, thanks. Ra Đà Lạt mùa nào có thể ngắm được màu tím ngập trời như thế này vậy bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *