35 thoughts on “Người làm mồi câu cá chép trôi trắm. 5phut

  1. Ae tham khảo nha… 1 bick cám chim+ 20k cám tank nhẹ + 1 bick d1+ 1 bick cám cá chép tàu..nưa gói d3. 200g cám gà. 1it cám dâu.. trộn đều lên ..truoc khi câu cá bỏ 1 it dầu chuối vao cám trôn để câu nha.. xin đừng ném đá e

  2. nói phét mà đeo bt quê nói đc làm đc làm moi thì than nào đeo bt làm chứ làm xg đi câu cho ae xem chứ dịch mẹ làm mà đeo câu thì than lon nào đeo nói đc dịch mẹ bài moi câu bo cape

  3. Em noi bac tc cho em..moi thi ngon nhumg vam thieu vai thu..chung ga.khoai lang.oc ruot oc phoi kho.giang qua.gia nho..thi tuyetcong them bat com..gia nhuyen..chi danh cho cau luoi don..con bac bop banh mi nhu the moc vao luoi don van bi hat trang ..cung kho moc ….o on…hjhj. xin phep bac nhe….vi em chuyen cau luoi don a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *