26 thoughts on “Cách làm mồi câu cá chép, trắm, trôi … cực đỉnh, hiệu quả phần 1

  1. 1 khi hướng dẫn người khác, phải doc rõ ràng, tên sản phẩm, thực phẩm tên j , mua ở đâu, rồi bột j ko cần rang , bột j cần rang ,làm như nào, bà phải chỉ từng ly người ta mới thấy thực tế trước mắt mà làm theo, làm ầm ầm, lên, quan trọng cái lạ mắt phải để ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *