32 thoughts on “Cách làm lưỡi và dây câu lươn đơn giản dễ làm(eel fishing)

  1. Làm như cụ khi nào cho ăn ,cụ tháo cánh quạt cây ra gấp đôi sợi cước buộc một đầu vào ty quạt một đầu cụ cầm ở tay bật quạt xong gấp đôi lại là ra bện 4 chứ có gì đâu ,cụ muốn dây mịn thì để quạt quay lâu hơn một chút !!!

  2. Nhà tôi ở Tiền giang, ở gần nhà cũng có ông chú hay đi câu lươn mà chủ yếu câu văn nghệ chơi để ăn chứ ko có bán. Tôi thấy đặt ống sẽ có được nhiều lươn hơn, hiệu quả hơn, đỡ mất thời gian hơn đi câu. Ở dưới tôi lươn đồng thấy ít hẳn đi vì thế nghề đặt lươn, câu lươn cũng ít người làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *