21 thoughts on “10 địa điểm du lịch tại Séc

  1. Cộng hòa Séc là một quốc gia dân chủ mới nổi ở Đông Âu, có nền kinh tế công nghiệp phát triển. Nó là một trong những nền kinh tế ổn định nhất và thịnh vượng trong số các quốc gia thời kỳ hậu cộng sản ở châu Âu.
    https://goo.gl/T4BbZt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *