✔ Nhân duyên do trời định – Thầy Thích Pháp Hòa (xuất bản 11.2019)

Hoa► Trích: Phát Triển Căn Lành
► 𝐊ê𝐧𝐡 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 đă𝐧𝐠 𝐭ả𝐢 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐭𝐡ứ𝐜 về tất cả bài giảng của 𝐓𝐡ầ𝐲 𝐓𝐡í𝐜𝐡 𝐏𝐡á𝐩 𝐇ò𝐚
Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 – 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 – 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 – 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để nhận video mới nhất.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
►Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.
► Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.
► Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.
► Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.

Nguồn: https://welovedesignaward.com/

Xem thêm bài viết khác: https://welovedesignaward.com/category/hoa/

33 thoughts on “✔ Nhân duyên do trời định – Thầy Thích Pháp Hòa (xuất bản 11.2019)

  1. nam mô đại từ đại bi quán thế âm bồ tát ! con chúc thầy thân tâm an lạc , pháp thể khinh an , vạn sự kiết tường nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật .

  2. GIÁ NHƯ … Thầy đừng xuyên tạc về chuyện "Kỳ Thị" Phật Giáo của Chế Độ Tổng Thống Diệm và việc xe thiết giáp cán chết 8 phật tử ở Huế. Thời mạt vận trên bước đường rao giảng Phật Pháp của Thầy đã bắt đầu rồi chăng…!!!

  3. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    Con xin thành kính chi ân Thầy ạ, Thầy giảng rất sâu sắc dễ hiểu và rất thực tế trong CS Thầy ạ Thầy rất vui và hiền lành Đức độ, Thầy giảng rất truyền cảm. Con xin thành kính chi ân Thầy ạ và con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe thân tâm luôn an lạc bình an

  4. Thưa Thầy, Con thường xem trên YouTube thấy Thầy thuyết pháp rất hay ,con có thắc mắc người xưa hay nói : Tu là Cõi Phúc , Tình là Dây Oan. Câu nói nầy có đúng không? Xin cám ơn Thầy, chúc Thầy nhiều sức khỏe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *