32 thoughts on “Thái Clivin Boc Phot Huấn Hoa Hồng và Đáp Trả Tiến Bịp x Khánh Sky

  1. Cái hay của khánh sky là tuy nó tưng tưng nhưng nó đã làm cho các anh lớn 4.0 ra cãi nhau với nó trên mạng .anh lớn mà cãi nhau trên mang với thằng nhỏ thì anh lớn gì a.e….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *