9 thoughts on “Sức Sống Thể Thao: U23 Châu Á chọn bàn thắng của Quang Hải làm biểu tượng

  1. Bàn thắng của Quang Hải làm biểu tượng là chính xác. Tình đồng đội và tinh thần chiến đấu rất cao. Rất tự hào là người Vietnam mặc dù mình đang sống ở Mỹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *