35 thoughts on “NHỮNG CHÚ CÁ ĐẸP NHẤT HÀNH TINH TRONG TRIỂN LÃM CÁ CẢNH THẾ GIỚI

  1. Tuổi thơ một thời lai và bán xiêm thái đây 🙂 hồi đó bán cá có 5 ngàn 1 cặp bây giờ ra tiệm không dưới 10 ngàn 1con. có ông nào chung đam mê lai cá beta tạo fanpage giao lưu đi. Tớ chuẩn bị lai cá lại học hỏi kỹ thuật lẫn nhau 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *