9 thoughts on “Lễ khai máy phim Chuyến du lịch bắt gặp tình yêu (Trần Hiểu, Cảnh Điềm, đạo diễn Mao Vệ Ninh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *