Đi câu cá vồ biển Tân thành, gò công

Câu Cá. Sáng nay nổi hứng, làm chuyến đi xa, câu cá vồ biển cùng 1 cần thủ nữa, ở biển tân thành gò công
Tới nơi hơi sớm, nước chưa vô nên qua sông cửa tiểu (đò bến chùa) câu cá úc trước
. Gặp bầy cá vồ biển size 2 ngón ăn phá mồi như điên
Mồi tôm lột vỏ và hà đỏ
. Câu cá vồ biển, cá úc sông cửa tiểu, biển Tân thành, Gò công

Nguồn: https://welovedesignaward.com/

Xem thêm bài viết khác: https://welovedesignaward.com/category/cau-ca/

10 thoughts on “Đi câu cá vồ biển Tân thành, gò công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *