20 thoughts on “Câu lươn đồng:Cận cảnh câu lươn khủng cực sướng(Close-up of the giant eel pole)

  1. Lịch nó xoay dây thì đừng giữ cứng cọng dây :)) cứ thả lỏng dây cho nó xoay. Nào nó ngừng xoay thì kéo là nó lên 1 mạch :)) lúc nó xoay dây không đi xuống đc nên đừng lo sẽ duột nó :v mình dân miền tây mình biết nên mấy bác khỏi nghi ngờ 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *