36 thoughts on “ALI BÌNH ĐÔI CÔNG HUỲNH NGÁO.BÓNG CHUYỀN ĐỘ HAY NHẤT

  1. Mình nhảy chắn tay bên kia đập. Mình xuống trước tay kia xuống liền sau giẫm lên bàn chân mình. Mình bị té gập ngang chân k thể đi được. Giờ 5 tháng rồi mà nhảy đập không được. Không dám rướn chân nữa cũng không tiếp đất bằng chân đó được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *