40 thoughts on “Troll Trẻ Trâu Uống Thuốc S.ổ Cười Đau Bụng | TQ97

  1. Em thử thách anh trong game cf: anh chỉ đc cầm 1 vũ khí cận chiến và lựu choáng,bơm,khói và khi có hòm anh muốn nhặt cg đc nhưng anh phải ko đc cầm súng trước khi vào trận zombi hoàng lăng hoặc anh muốn phòng nào cg đc miễn anh chơi trong chế độ zombi điều em muôn nói như mong anh thực hiện cho em vui,ai đồng ý dơ tay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *