47 thoughts on “Trận bóng chuyền có một không hai của thể thao Việt Nam 2018

  1. quê tao đấy mấy thằng chó, vào đây mà chửi cái mả tổ chúng mày, chúng mày có thấy lượng khán giả đến xem ko chỉ cần họ hắt xì hơi, là tổ tiên họ hàng nhà chúng mày thành tro bụi hết ở đấy mà chửi rủa cái con mẹ chúng mày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *