32 thoughts on “Siêu Ham Ăn | Trấn Thành Hari rủ Lê Giang, Anh Đức, Tuấn Trần ăn sạch món ở A MÀ Kitchen

  1. Em tên Tân, 29t có thể sắp tới vào quán thưởng thức và gặp được chủ quán không ta 😊 người mà em theo dõi từ cuộc thi MC được giải 3 vào nhiều năm về trước 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *