Máy D10E-250 kéo tàu Sài Gòn – Quy Nhơn.(Machine D10E-250 pulls Sai Gon – Quy Nhon ship)

Phong cảnhMáy D10E-250 kéo tàu Sài Gòn – Quy Nhơn.
Những chuyến tàu đi , về qua những vùng quê phong cảnh thật đẹp .
Tốc độ khác nhau của những đoàn tàu đường sắt Việt Nam .
Những đoàn tàu hoả du lịch đường sắt Việt Nam .
Machine D10E-250 pulls Sai Gon – Quy Nhon ship.
The train goes, back through the beautiful scenery countryside.
Different speeds of Vietnamese railway trains.
Trains for trains in Vietnam.

Nguồn: https://welovedesignaward.com/

Xem thêm bài viết khác: https://welovedesignaward.com/category/phong-canh/

3 thoughts on “Máy D10E-250 kéo tàu Sài Gòn – Quy Nhơn.(Machine D10E-250 pulls Sai Gon – Quy Nhon ship)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *