35 thoughts on “Làm Bẫy Cá 🐠 Suối • Lý Tử Lanh

  1. Sống phải có tâm , ăn cây nào rào cây đó , cướp công người khác thì kênh cũng ko phát triển nổi đâu
    Nhân quả hết ….xin ý kiến phản hồi từ mọi người… nhé

  2. Nói chung tiền bạc sòng phẳng.. Ae ăn chia đều tự thương nhau.. Sống tắt mắt thì thôi dẹp mẹ đi rồi tự làm ăn. Ô lanh nên học 1 khóa máy tính, cắt sửa video vv như út lục bình..

  3. Tôi không cần biết cách các bạn đan thế nào, tôi muốn biết cách bạn bắt cá làm sao, thật sự tôi cảm thấy mất thời gian với người làm clip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *